Общи условия

1) Настоящите правила уреждат отношенията по предоставянето и използването на услугите на сайта www.antikart.net, между „Антик Арт Франс” (за по кратко Предлагащ услуги) и всяко лице, което посещава страниците на www.antikart.net.

2) Основната услуга, предлагана на Потребителите, е представяне, продажба и доставка на стоки публикувани на страниците на този сайт  (за по кратко Услуга).

3) Договорът за предоставяне на услуги между Предлагащия услуги и Потребителя на услуги се счита за сключен от момента, в който Потребителят се регистрира в системата на www.antikart.net или се е възползвал от Услугата по някакъв друг начин.

4) Регистрация

4.1) Регистрацията в сайта не е задължително условие за ползване на услугите му.

4.2) Данните на Потребителя са поверителни, и няма да бъдат предоставяни на други хора или организации както и няма да бъдат  използвани за никакви други цели, освен за улесняване на услугите.

5) Резервация (запазване на артикул)

5.1) Запазването на артикул става чрез бутона "запази" , разположен на страницата на съответния артикул. Потребителят попълва необходимите данни за контакт  прави заявката. Предлагащият услугата се ангажира да се свърже с Потребителя за да потвърди направената заявка. Запазеният артикул не може да бъде запазван или купуван от друг потребител.

5.2) Потребителят направил резервация на артикул е длъжен в срок от два работни дни след потвърждаване на заявката да заплати авансово 50% (петдесет процента) от цената на запазения артикул. Ако в посочения срок сумата не бъде платена резервацията на артикула се отменя.

5.3) За удължаване на срока Потребителят трябва да се свърже с Предлагащия услугите и изрично да уговори удължаването.

6) Доставка

6.1) Стоките които се намират в магазина (гр. София, ул. Фритьоф Нансен , N. 21), могат да бъдат закупени директно.

6.2) При използване на куриерски услуги стоката се заплаща в пълен размер с наложен платеж при получаване. Всички транспортни и куриерски такси са за сметка на получателя. Предлагащия услугата поема разходите по застраховане на стоката, ако е необходима застаховка. Всички пратки получени чрез куриерски услуги са с опция за предварителен преглед.

6.3) Артикулите маркирани на страниците на сайта като "НОВО" се съхраняват в магазина. Посетете го, разгледайте и купете. Всички транспортни разходи са включени в цената на стоката.

7) Плащане

7.1) При закупуване от магазина (гр. София, ул. Фритьоф Нансен , N. 21) на Предлагащия услугата стоките могат да бъдат платени в брой, с банков превод или друга система на разплащане изрично уговорена и приета от Предлагащия услугата.

7.2) При доставка с използване на куриерска услуга плащането се извършва с наложен платеж според условията и практиката на куриерската фирма.

7.3) Авансовото плащане на резервирани (запазени) стоки се извършва с банков превод или друга система на разплащане изрично уговорена и приета от Предлагащия услугата. Всички необходими за плащането данни Потребителят получава при потвърждаване на заявката.

8) Отказ от стоката

8.1) Закупени и приети от Потребителя стоки  не подлежат на отказ и връщане. При получаване на пратката, потребителя е дължен да провери съдържанието  на пакета за съответствие  на стоката със заявката. При нарушаване външния вид на стоката  възникнал при транспорта, трябва да поискате от куриера съставяне на протокол за повредена пратка.

9) Права и отговорности на страните

9.1) Регистрираният Потребител на услугите е длъжен да пази конфиденциалността на своето име на потребител и паролата си. В случай че съобщи своето име на потребител (никнейм) и паролата си на трети лица, Предлагащият услугата не носи отговорност за евентуални последствия от тази постъпка.

9.2) Потребителят на услугите се задължава да използва предлаганите услуги в съответствие в действащите в Република България правни актове.

9.3) Предлагащият услугата се задължава да пази конфиденциалността на данните, получени при регистрация или заявка, и да не ги огласява пред трети страни (с изключение на случаите, когато огласяването на данните е необходимо за обикновеното ползване на услугите, а също така при предоставяне на данни на правови органи).

9.4) Предлагащия услугата не носи отговорност за съдържанието на сайтове на трети лица, на които фигурират препратки към antikart.net. Посещението на такива сайтове е изцяло на ваша отговорност.

9.5) Потребителите могат да създават препратки към този Сайт от други сайтове, но само като приемете условия на antikart.net. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

9.6) Предлагащия услугата си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време, да променя цените без да е длъжен предварително да уведоми потребителите на Сайта. При допуснати технически грешки в публикуването на Сайта, antikart.net не дължи обезщетение по никакъв начин, освен да възстанови сумите, платени от потребителя при наличието на такива.

9.7) Предлагащия услугата си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време, чрез обновяването на този текст, като новите условия влизат в сила след публикуването им на страницата на antikart.net. Потребител, който продължава ползва услугите на сайта след влизането на промените в сила  се счита за съгласен и приел промените в "Общите условия".

9.8) Ако възникнат спорове между Предлагащият услугата  и Потребителя, те се решават спрямо Законите, действуващи в Република България.